Петак 14. фебруар 2020. у 19:30 сати - Концерт Duo Cordis "Традиција спаја"

Петак 14. фебруар 2020. у 19:30 сати - Концерт Duo Cordis "Традиција спаја"

Програм концерта „Традиција спаја“ Duo Cordis (Ана Алексић Шајрер-сопран и Тина Николовски-пијанисткиња) начинио је из потребе да презентује српску соло песму широком спектру публике. Песмама ствараним под утицајем фолклора и музичке традиције народа различитих делова Балкана иромантичним лирским песмама компонованих на стихове познатих српских песника, интерпретаторке ће публици приближити разнолик опус соло песама Јосифа Маринковића.

Duo Cordis је, инспирисан Манифестацијом Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића у Новом Бечеју и њеним Позивним композиторским конкурсом за соло песму,одлучио да публици презентује и награђене композиције аутора Милане Стојадиновић-Милић, Вере Миланковић, Светозара Саше Ковачевића, Минте Алексиначког, Станка Шепића, Мирољуба Аранђеловића Расинског и Зорана Христића. Композиције настале у периоду од 1998-2014. године су писане веома различитим стиловима компоновања и одишу индивидуалношћу сваког композитора.
Коришћењем поезије наших прослављених песника како у Маринковићевим, тако и у песмама Милане Стојадиновић-Милић, Вере Миланковић, Зорана Христића, Мирољуба Аранђеловића Расинског, публици ће семузичком реализацијом презентовати и део српске антологијске лирике - стихови Десанке Максимовић, Лазе Костића, Милована Витезовића, Бранка Радичевића, Војислава Илића, Јована Јовановића Змаја и других.

У споју традиционалног и новог, извођењем дела родоначелника и најзначајнијег романтичарског аутора српске соло песме-Јосифа Маринковића и дела српских савремених композитора, публици ће битипрезентован занимљив приступ Duа Cordis развитку жанра српске соло песме.