Izložbe

Жича

Први светски рат

Констелације

Ивана Драгутиновић

Дунав

Мића Поповић

КЦБ

Јововић

Близанци

Јелена Гвозденовић

Душка Раско

Групна изложба од 5 - 7

Izlozba Tijane Kojic

Etnografski muzej

ИЗЛОЖБЕ 2015 ГОДИНЕ

Izložba slika Jelene Gvozdenović - do 11. marta 2014.

Izložba slika Jelene Gvozdenović - do 11. marta 2014.

Rođena 1981. Jelena Gvozdenović je studirala slikarstvo  na likovnoj akademiji u Novom Sadu kod prof. Milana Blanuše. Studije je nastavila na Cetinju, a magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izagala je na brojnim kolektivnim izložbama u Srbiji i Crnoj Gori. Trenutno se nalazi tromesečnom boravku u Internacionalnom centru za umetnost u Parizu. Izložba u KIC Srbije nosi naziv ”No Libido » a slike ekspresivnom poetikom i modernim stilom predstavljaju borbu za slobodu i preživljavanje. Kroz realizaciju ove izložbe, još jednom je potrđena  spremnost KIC Srbije da pruži podršku i pomoć mladim umetnicima iz Srbije koji se nalaze na studijskim boravcima ili stručnim usavršavanjima u Francuskoj.

Izložba radova slovačkih naivnih umetnika u Srbiji - od 1. do 11. marta 2014.

Izložba radova slovačkih naivnih umetnika u Srbiji - od 1. do 11. marta 2014.

Na oko 50 kilometara od Beograda, u jugoistočnom Banatu, smešteno je selo Kovačica – centar vojvođanske naive koji godišnje poseti više hiljada gostiju. Ove godine u Kovačici očekuju oko devet hiljada turista iz zemlje i sveta.

Pre više od dvesta godina, kada su slovački kolonisti zbog teških ekonomskih uslova i zbog verskih razloga napustili svoj zavičaj podno Severnih Karpata i od Bečkog dvora dobili dozvolu da se nastane u jugoistočnom Banatu, nastalo je selo Kovačica. Potomke današnjih slovačkih doseljenika Marija Terezija naselila je 1802. godine da kao graničari stanu između Austrijskog i Osmanskog carstva. Zbog istih ili sličnih razloga, ovamo su se doselili i Srbi, Mađari, Rumuni, Romi, Hrvati, Rusini i zahvaljujući međusobnom uvažavanju i saradnji uspeli – uprkos svemu onome što se preko dva stoleća događalo na nemirnom balkanskom prostoru – da opstanu zajedno a da istovremeno sačuvaju svoje pismo, jezik, veru, običaje, muzičku kulturu...

Danas Kovačica slovi za centar vojvođanske naive, a na mapi svetskog naivnog slikarstva za pravu metropolu. Godišnje ovu varošicu, sa živopisnim kućama jednako neboplavih zabata, sa štafelajem u svakom sokaku, godišnje poseti više hiljada gostiju. Prošle godine Kovačicu je posetilo oko 3.500 američkih turista i oko 3.000 turista iz Evrope, dok se ove godine očekuje čak oko 9.000 inostranih i domaćih posetilaca.

Na izložbi u KIC Srbije, predstavljeno je oko 30 radova iz kolekcije Galerije Babka iz Kovačice.

Izložba je realizovana u saradnji sa slovačkim kutlurnim institutom u Parizu.