Izložbe

ИЗЛОЖБА „БЕЛИ ДАН“ од 11. до 14. децембра 2019.

 ИЗЛОЖБА „БЕЛИ ДАН“ од 11. до 14. децембра 2019.

Презентација модног пројекта инспирисанoг нематеријалним културним наслеђем Србије.

Жича

Први светски рат

Констелације

Ивана Драгутиновић

Дунав

Мића Поповић

КЦБ

Јововић

Близанци

Јелена Гвозденовић

Душка Раско

Групна изложба од 5 - 7

Izlozba Tijane Kojic

Etnografski muzej

ИЗЛОЖБЕ 2015 ГОДИНЕ

Izložba slika Jelene Gvozdenović - do 11. marta 2014.

Izložba slika Jelene Gvozdenović - do 11. marta 2014.

Rođena 1981. Jelena Gvozdenović je studirala slikarstvo  na likovnoj akademiji u Novom Sadu kod prof. Milana Blanuše. Studije je nastavila na Cetinju, a magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izagala je na brojnim kolektivnim izložbama u Srbiji i Crnoj Gori. Trenutno se nalazi tromesečnom boravku u Internacionalnom centru za umetnost u Parizu. Izložba u KIC Srbije nosi naziv ”No Libido » a slike ekspresivnom poetikom i modernim stilom predstavljaju borbu za slobodu i preživljavanje. Kroz realizaciju ove izložbe, još jednom je potrđena  spremnost KIC Srbije da pruži podršku i pomoć mladim umetnicima iz Srbije koji se nalaze na studijskim boravcima ili stručnim usavršavanjima u Francuskoj.

Izložba radova slovačkih naivnih umetnika u Srbiji - od 1. do 11. marta 2014.

Izložba radova slovačkih naivnih umetnika u Srbiji - od 1. do 11. marta 2014.

Na oko 50 kilometara od Beograda, u jugoistočnom Banatu, smešteno je selo Kovačica – centar vojvođanske naive koji godišnje poseti više hiljada gostiju. Ove godine u Kovačici očekuju oko devet hiljada turista iz zemlje i sveta.

Pre više od dvesta godina, kada su slovački kolonisti zbog teških ekonomskih uslova i zbog verskih razloga napustili svoj zavičaj podno Severnih Karpata i od Bečkog dvora dobili dozvolu da se nastane u jugoistočnom Banatu, nastalo je selo Kovačica. Potomke današnjih slovačkih doseljenika Marija Terezija naselila je 1802. godine da kao graničari stanu između Austrijskog i Osmanskog carstva. Zbog istih ili sličnih razloga, ovamo su se doselili i Srbi, Mađari, Rumuni, Romi, Hrvati, Rusini i zahvaljujući međusobnom uvažavanju i saradnji uspeli – uprkos svemu onome što se preko dva stoleća događalo na nemirnom balkanskom prostoru – da opstanu zajedno a da istovremeno sačuvaju svoje pismo, jezik, veru, običaje, muzičku kulturu...

Danas Kovačica slovi za centar vojvođanske naive, a na mapi svetskog naivnog slikarstva za pravu metropolu. Godišnje ovu varošicu, sa živopisnim kućama jednako neboplavih zabata, sa štafelajem u svakom sokaku, godišnje poseti više hiljada gostiju. Prošle godine Kovačicu je posetilo oko 3.500 američkih turista i oko 3.000 turista iz Evrope, dok se ove godine očekuje čak oko 9.000 inostranih i domaćih posetilaca.

Na izložbi u KIC Srbije, predstavljeno je oko 30 radova iz kolekcije Galerije Babka iz Kovačice.

Izložba je realizovana u saradnji sa slovačkim kutlurnim institutom u Parizu.