Перформанс "NOTHING CAN GO WRONG" - четвртак 27. фебруар 2020. у 19:30 часова

Перформанс "NOTHING CAN GO WRONG" - четвртак 27. фебруар 2020. у 19:30 часова

Савремени плесни соло перформанс “Nothing can go wrong” тематизује људске страхове у контексту савременог друштва. Потреба човека да се обезбеди у сваком сегменту свог живота, води га ка све већој ауто-изолација. У покушају да рационализује своје постојање и осигурава га од потенцијалних опасности, он постаје опхрван ирационалним страховима који више нису везани за саму смрт већ, све више препознају другог као извор те опасности. Популарна психологија пропагира self-love  животну стратегију, falling in love without the fall  и  shark mind-set за постизање друштвеног успеха, како би се минимализовао сваки ризик од напуштености или неуспеха. Презаштићено сопство ипак пролази и умире, без да је било. "Одвраћање смрти по цену непрестаног умртљавања: таква је парадоксална логика сигурности." - Жан Бодријар.

Резервације места на телефон: 01 42 72 50 50