Concours du Ministère de la Culture et de l’information 2020-2021/Конкурс Министарства културе и информисања за 2020/2021. годину

Датум: 13.03.2020.

Конкурс за предлагање програма/пројеката из области културе и уметности у Културном центру Р. Србије у Паризу за 2020/2021. годину

Министарство културе и информисања објавило је 11. марта у дневном листу „Блиц“ нови  конкурс за предлагање програма/пројеката из области културе и уметности за Културни центар Р. Србије у Паризу у 2020. години. Конкурс је отворен до 11. априла ове године.

Детаљне информације и услови конкурса, као и сви потребни формулари, доступни су на сајту Министарства културе и информисања:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-predlaganje-programa-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-za-kulturni-centar-srbije-u-parizu-u-2020--godini